Ενότητα 2: Διαχείριση Διαφορετικότητας στους Οργανισμούς: Πρακτικά Βήματα

Αγαπητέ Συμμετέχοντα,

Σας ευχαριστούμε που επιστρέψατε, ελπίζουμε να απολαύσετε τη δεύτερη μέρα του προγράμματος εκπαίδευσης για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη (Δ&Ε). Ας συνεχίσουμε.

Η ενότητα 2 στοχεύει να επικεντρωθεί στη Διαχείριση της Διαφορετικότητας και της Ένταξης στην πράξη. Παρουσιάζονται διαφορετικές λύσεις για τη Διαχείριση της Διαφορετικότητας και της Ένταξης ακολουθώντας τον Κύκλο Ζωής του εργαζομένου στον οργανισμό.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, αναμένουμε να γνωρίζετε τη σημασία της κουλτούρας ένταξης σε όλους τους εργαζομένους μέσα σε έναν οργανισμό και τα τελικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι θα σας παρέχουμε τα απαραίτητα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για να δημιουργηθεί μια κουλτούρα ένταξης στους οργανισμούς.

Μην ξεχάσετε να κατεβάσετε το Εγχειρίδιο του Προγράμματος Εκπαίδευσης για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη (D&I Handout), όπου συγκεντρώνονται για εσάς πρακτικές συστάσεις, συμβουλές και εργαλεία.

Module Content

Expand All