2.1.1. Η προσέλκυση διαφορετικού εργατικού δυναμικού και η ένταξή του. Η επωνυμία/ταυτότητα/φήμη του εργοδότη

Επωνυμία Εργοδότη

Η Επωνυμία Εργοδότη (ΕΕ) (Employer Branding (EB)) απαιτεί την εφαρμογή τεχνικών Επωνυμίας/Ταυτοποίησης Προϊόντων (Product Branding), Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR). Στόχος της είναι να προσελκύσει, να δεσμεύσει και να διατηρήσει τους πιθανούς και υφιστάμενους εργαζόμενους.

Η διαχείριση της Επωνυμίας Εργοδότη είναι μια εργασία όπου οι περισσότερες λειτουργίες του Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει να είναι σε θέση να επιτελούνται με τους ομολόγους τους στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία.

Στο Εγχειρίδιο του Προγράμματος Εκπαίδευσης για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη θα βρείτε:
  • ‘Λίστα ελέγχου για την Επωνυμία Εργοδότη’
  • ‘Συμβουλές για την ανάλυση της Επωνυμίας Εργοδότη χρησιμοποιώντας την Ταυτότητα Εργοδότη (Employer Brand)’
  • ‘Μοντέλο σχέσης Επωνυμίας Εργοδότη’
(Barrow, Mosley, 2005)
Διαφήμιση

Η διαφήμιση θέσεων εργασίας αποτελεί σημαντικό μέρος της Επωνυμίας Εργοδότη. Ο τρόπος με τον οποίο οι οργανισμοί εκπροσωπούνται στις διαφημίσεις τους, μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαφορετικότητα των υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση ή όχι, για τη διαφημιζόμενη κενή θέση. Οι εργοδότες θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται οι αγγελίες εργασίας, φροντίζοντας να διασφαλίζεται ότι η χρησιμοποιούμενη γλώσσα δεν σημαίνει ότι αναζητείται ένας υποψήφιος από συγκεκριμένο υπόβαθρο. Πρέπει να αποφευχθεί η άμεση ή έμμεση διάκριση.

Το εξειδικευμένο, διατυπωμένο και φιλόξενο μήνυμα ενθαρρύνει τις υποβολές αιτήσεων από τις ομάδες που υπο-εκπροσωπούνται σε έναν οργανισμό.

Θα βρείτε ‘Συμβουλές για προσλήψεις χωρίς αποκλεισμούς: Ανάπτυξη της σωστής περιγραφής θέσεων και της διαφήμισης’ στο Εγχειρίδιο του Προγράμματος Εκπαίδευσης για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη.