2.2.2. Αξίες και ικανότητες που απαιτούνται στο πλαίσιο του Οργανισμού για την οικοδόμηση μιας κουλτούρας Διαφορετικότητας και Ένταξης

Πώς μπορούν οι οργανισμοί να κάνουν ένα αποτελεσματικό επόμενο βήμα στο ταξίδι τους για τη δημιουργία μιας κουλτούρας Διαφορετικότητας και Ένταξης;

Ξεκινά με την κατανόηση της επιχειρησιακής υπόθεσης για την οικοδόμηση ενός χώρου εργασίας που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και τη γνώση του τί χρειάζεται για να μετατραπεί από ένα πρόγραμμα διαφορετικότητας που βασίζεται στη συμμόρφωση, σε μια κουλτούρα ένταξης που δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καλώντας όλους τους εργαζόμενους στη συζήτηση.

Πέντε στρατηγικές για τη δημιουργία μιας κουλτούρας ένταξης (Graham, 2018)

  • Δέσμευση με σκοπό
  • Αλλαγή συναντήσεων
  • Θέματα ηγεσίας
  • Αναγνώριση των προκαταλήψεων
  • Αγκάλιασμα των διαφορών

Θα βρείτε Συμβουλές για
• ‘Σημάδια ότι δεν αγκαλιάζετε τη διαφορετικότητα της σκέψης’,
• ‘Πιθανές ερωτήσεις (για συζήτηση ή για έρευνα στον οργανισμό) για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας διαφορετικότητας και ένταξης στον οργανισμό’ και
• ‘Κατάλογος Ελέγχου Συμπεριφοράς για το Ανθρώπινο Δυναμικό” στο Εγχειρίδιο του Προγράμματος Εκπαίδευσης για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη.
Next Section